Η εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, η μείωση του κόστους ενέργειας και τα επιτοκία, με σκοπό την διαμόρφωση ενός πλαισίου σταθερότητας και ανάπτυξης για τις βιομηχανίες της περιφέρειας, περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες -στόχους της διοίκησης του Σύνδεσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ).

O Σύνδεσμος βιομηχάνων της περιφέρειας του οποίου επικεφαλής είναι η κα Λουκία Σαράντη, κρούει κώδωνα κινδύνου για τη φθίνουσα πορεία της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανιών λόγω του επιπρόσθετου κόστους που έχει να αντιμετωπίσει λόγω της πράσινης μετάβασης αλλά και των τεράστιων προβλημάτων στις υποδομές.

Γι’ αυτό και ζητεί υιοθέτηση και επιτάχυνση πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της ελληνικής βιομηχανίας, που όπως σημειώνεται προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από κάθε άλλο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, μια εποχή όπου βιώνουμε αλλεπάλληλες κρίσεις η διαρκής αβεβαιότητα αποτελεί τη νέα κανονικότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας περάσαμε από την υγειονομική κρίση στην ενεργειακή κρίση, από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες, ενώ τις δυσάρεστες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία διαδέχθηκαν πρόσφατα αυτές στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα και σε αυτή καλείται η ελληνική οικονομία, και κατ᾽ επέκταση η ελληνική βιομηχανία, να την κατανοήσει και να προσαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό, τονίζει η κα Σαράντη.

Η αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού αποτελεί σήμερα το πρώτο πρόβλημα της Βιομηχανίας, ειδικά στην επαρχία λόγω του δημογραφικού και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα λύσεις, τονίζει η κ. Σαράντη, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης απασχόλησης μεταναστών με διακρατικές συμφωνίες στο μοντέλο που έχει εφαρμοστεί κυρίως για τους «εργάτες γης».

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, όπως σημείωσε, είναι η έλλειψη βασικών υποδομών που πλήττει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Βιομηχανίας.

«Αν εξαιρέσουμε τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καν υποδομή εμπορικών λιμανιών. Στην Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα αναγκαζόμαστε να κατεβάσουμε μηχανήματα και προσωπικό για να φορτώνουμε με ίδια μέσα τα πλοία», σημείωσε η κα Σαράντη, Πρόεδρος της Βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου, Ακρίτας. «Αντίστοιχα δεν υπάρχουν συνδέσεις με το σιδηρόδρομο, με αποτέλεσμα το κόστος να είναι μεγάλο, κάτι που δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι άλλων χωρών», σημείωσε.

Ο ΣΒΕ έχει προτείνει λύσεις, όπως η ενίσχυση της «χωρητικότητας» του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθμιση των υποδομών internet «υψηλών ταχυτήτων», η αναβάθμιση των υποδομών των λιμανιών της Πρέβεζας και της Αλεξανδρούπολης.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, ο ΣΒΕ ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και στα έργα επέκτασης του προβλήτα 6 του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΒΕ συμπεριλαμβάνεται η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με στόχο την αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ ως το 2030 μέσω της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και ενίσχυσης της εξωστρέφειας. «Χρειάζεται όμως, πέρα από την ταχύτατη εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», δημιουργία φιλικού νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις και κωδικοποίηση του, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και μείωση της φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό να δοθεί μια ανάσα στις επιχειρήσεις, με κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων -όπως π.χ. η εισφορά ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα δάνεια», σημειώνει.

Αυξημένη χρηματοδότηση για το τεχνολογικό έλλειμμα

Για την κάλυψη του τεχνολογικού ελλείμματος της χώρας ο ΣΒΕ προτείνει επίσης αυξημένη χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη, παροχή ειδικών και αυξημένων κινήτρων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, δημιουργία προγραμμάτων ανάσχεσης του brain drain και προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού και αλλοδαπών στελεχών υψηλής εξειδίκευσης.

Αντίστοιχα για την δημιουργία ενός «φιλικού» ρυθμιστικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ο ΣΒΕ θέτει ως απαραίτητες προϋποθέσεις την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθετικής παρέμβασης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και περαιτέρω απλούστευση του ισχύοντος πλαισίου.

«Απολύτως καθοριστική για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, όμως είναι και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης», σημείωσε η κα Σαράντη. Εξήγησε δε, πως η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και προσαρμογής στις αρχές της πράσινης οικονομίας, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο. Στο πλαίσιο αυτό «χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης, ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων στις βιομηχανίες, αυξημένη χρηματοδότηση επενδύσεων και προγραμμάτων, για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της «κυκλικής οικονομίας».

Για τα τιμολόγια ενέργειας, που εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης για τη Βιομηχανία παρά τη μερική αποκλιμάκωση τους, ο ΣΒΕ προτείνει ευνοϊκές πολιτικές για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από επιχειρήσεις, την κατάργηση του πλαφόν στα διμερή συμβόλαια των βιομηχανιών με παραγωγούς, την επιτάχυνση της έγκρισης του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης των βιομηχανικών PPAs, την επαναφορά των χρεώσεων ΥΚΩ στα προ κρίσης επίπεδα και την ειδική πρόβλεψη για προστασία των επιχειρήσεων από την πιθανή αύξηση των τιμών.

Τέλος, για την καινοτομία, ο ΣΒΕ ζητά νέα ώθηση ανάπτυξης με μετατόπιση πόρων, χρηματοδότηση της έρευνας και της εισροής νέων διακεκριμένων επιστημόνων στα ΑΕΙ, καθώς και τη συμμετοχή επιφανών μελών της επιχειρηματικότητας σε διοικητικά συμβούλια ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων. Επίσης ζητά τη διοχέτευση πόρων των Ταμείων Συνοχής και της αναμόρφωσης του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που είναι σε θέση να εξάγουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.