ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Σκάνδαλο με συμφωνία ”ορυκτών” Ε.Ε. και Ρουάντας!!!

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρουάντα έχουν συνάψει μια σημαντική συμφωνία για την καλλιέργεια βιώσιμων και ανθεκτικών αλυσίδων αξίας για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Tο έδαφος της Ρουαντας, δεν έχει όλα αυτά που περιγράφουν,αλλά προέρχονται απο τη Λ.Δ.Κογκό

Η Επίτροπος Διεθνών Συνεργασιών, Jutta Urpilainen , και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα, Vincent Biruta, υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την ενίσχυση του ρόλου της Ρουάντα στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανθεκτικών αλυσίδων αξίας σε ολόκληρη την Αφρική.

Πέντε τομείς συνεργασίας

Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρουάντα στους ακόλουθους πέντε τομείς:

Ενσωμάτωση αλυσίδων αξίας βιώσιμων πρώτων υλών και υποστήριξη για οικονομική διαφοροποίηση, διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία και βιωσιμότητα αυτών των αλυσίδων αξίας.
Συνεργασία για την επίτευξη βιώσιμης και υπεύθυνης παραγωγής και αξιοποίησης κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών. Αυτό περιλαμβάνει αυξημένη επιμέλεια και ιχνηλασιμότητα, συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πρώτων υλών και ευθυγράμμιση με τα διεθνή περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνηση πρότυπα (ESG).
Κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας πρώτων υλών, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.
Έρευνα και καινοτομία και ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογιών που σχετίζονται με τη βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, διύλιση, επεξεργασία, αξιοποίηση και ανακύκλωση κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών, την αντικατάστασή τους, τη διαχείριση αποβλήτων και την παρακολούθηση των κινδύνων εφοδιασμού.
Οικοδόμηση ικανότητας για την επιβολή σχετικών κανόνων, αύξηση της κατάρτισης και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας και στρατηγικής.
Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της ΕΕ και της Ρουάντα σηματοδοτεί την πρόθεση και των δύο μερών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για στενότερη ενοποίηση των αλυσίδων αξίας πρώτων υλών. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας θα προσφέρει τη δυνατότητα στη χώρα εταίρο να διαφοροποιήσει την οικονομία της και θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για διαρθρωτικό μετασχηματισμό, καθώς θα προωθήσει την προστιθέμενη αξία και θα ενσωματώσει καλύτερα πρότυπα στη χώρα εταίρο. Το επενδυτικό σχέδιο Global Gateway της ΕΕ θα συμβάλει καθοριστικά στην παροχή της οικονομικής υποστήριξης που απαιτείται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της εξόρυξης, στη βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας και στην υποστήριξη της κινητοποίησης κεφαλαίων για υποδομές.

Επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης, σε έξι μήνες θα αναπτυχθεί μαζί ένας οδικός χάρτης με συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Ιστορικό

Οι αλυσίδες αξίας ορυκτών είναι κρίσιμες για την οικονομία της Ρουάντα. Η χώρα είναι σημαντικός παίκτης στην εξόρυξη τανταλίου στον κόσμο. Παράγει επίσης κασσίτερο, βολφράμιο, χρυσό και νιόβιο και έχει δυνατότητες για λίθιο και στοιχεία σπάνιων γαιών. Επιπλέον, η Ρουάντα με το ευνοϊκό επενδυτικό της κλίμα και το κράτος δικαίου μπορεί να γίνει κόμβος για προσθήκη αξίας στον τομέα των ορυκτών. Υπάρχει ήδη ένα διυλιστήριο χρυσού, ενώ σύντομα θα λειτουργήσει ένα διυλιστήριο τανταλίου. Η Ρουάντα διαθέτει επίσης το μοναδικό ενεργό εργοστάσιο τήξης κασσίτερου στην Αφρική.

Για την ΕΕ, αυτή η εταιρική σχέση θα συμβάλει στη διασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού πρώτων υλών, ιδιαίτερα κρίσιμων πρώτων υλών, ως βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη στόχων πράσινης και καθαρής ενέργειας. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες πλούσιες σε πόρους, κάνοντας χρήση όλων των μέσων εξωτερικής πολιτικής και σεβόμενη τις διεθνείς υποχρεώσεις της ενώ εφαρμόζει την Παγκόσμια Πύλη της ΕΕ .

Αυτό το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με τη Ρουάντα ακολουθεί την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και με τη Δημοκρατία της Ζάμπια στο Παγκόσμιο Φόρουμ Πύλης στις 26 Οκτωβρίου 2023 και με τη Ναμίμπια στις 8 Νοεμβρίου 2022. Εκτός Αφρικής, Μνημόνια συμφωνίας της ΕΕ για τις αλυσίδες αξίας βιώσιμων πρώτων υλών έχουν τεθεί σε ισχύ με την Αργεντινή, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γροιλανδία, το Καζακστάν και την Ουκρανία.

Παγκόσμια πύλη

Το Global Gateway αντιπροσωπεύει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει την παγκόσμια επενδυτική ανισότητα και να ενισχύσει τις έξυπνες, καθαρές και ασφαλείς συνδέσεις στους τομείς της ψηφιακής, της ενέργειας και των μεταφορών και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας. Παρέχει βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευημερίας και της ασφάλειας των παγκόσμιων εταίρων μας και της Ευρώπης.

Η στρατηγική Global Gateway ενσωματώνει μια συλλογική προσέγγιση που συγκεντρώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ανάπτυξης. Μαζί, στοχεύουμε να κινητοποιήσουμε έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από το 2021 έως το 2027, δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς και όχι εξαρτήσεις και κλείνοντας το παγκόσμιο επενδυτικό χάσμα.

Η Ρουάντα είναι ένας σημαντικός προμηθευτής τανταλίου, κασσίτερου, βολφραμίου, χρυσού και νιοβίου και έχει δυνατότητες για στοιχεία λιθίου και σπάνιων γαιών. Με αυτήν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία, στοχεύουμε να οικοδομήσουμε μια ανθεκτική και βιώσιμη αλυσίδα αξίας κρίσιμων πρώτων υλών που καλύπτει την εξόρυξη, τη διύλιση, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και την υποκατάσταση. Η διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα και οι επενδύσεις αποτελούν τον πυρήνα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρουάντα για κρίσιμες πρώτες ύλες.

Thierry Breton, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά

Η Global Gateway παρέχει το πλαίσιο για φιλόδοξες και στρατηγικές συνεργασίες που οδηγούν σε δομικό μετασχηματισμό και προωθούν προστιθέμενη αξία, όπως αυτή η συνεργασία στις αλυσίδες αξίας πρώτων υλών με τη Ρουάντα. Δεν αφορά μόνο το εμπόριο και τις επενδύσεις: αφορά τον πλανήτη και τους ανθρώπους που θα επωφεληθούν από μια βιώσιμη, διαφανή και ανθεκτική αλυσίδα αξίας κρίσιμων πρώτων υλών.

Jutta Urpilainen, Επίτροπος Διεθνών Συνεργασιών

Η σημερινή υπογραφή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ρουάντα να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό του εξορυκτικού μας τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών που απαιτούνται για τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη, πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία. Αυτή η συμφωνία εγγυάται περαιτέρω την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών μας, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη Ρουάντα ως αξιόπιστο εταίρο στο διεθνές εμπόριο. Η Ρουάντα εκτιμά τη συνεργασία της με την ΕΕ και προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυσσόμενης συνεργασίας μας.

Vincent Biruta, Υπουργός Εξωτερικών της Ρουάντα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΕ και Ρουάντα υπογράφουν Μνημόνιο Συνεννόησης για Αειφόρες Αλυσίδες Αξίας Πρώτων Υλών

Δείτε τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Λ.Δ.Κογκό Φέλιξ Τσισεκέντι για το θέμα στη σημερινή συνέντευξη τύπου:

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.