Ολοκληρώθηκε ο αγωγός ΤΑΡ-Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Ιταλία