ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για αναστολή χρηματοδότησης κομμάτων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες

Τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις» που έχει προγραμματιστεί να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση την ερχόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια.

Η τροπολογία που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη προβλέπει την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 15/2022 ως εξής: «Σε περίπτωση καταδίκης σε οποιονδήποτε βαθμό ή άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου (1/5) των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών».

Στην Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογία, που συνυπογράφεται και από όλους τους βουλευτές της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ επισημαίνεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 15/2022 «χρήζει συμπλήρωσης σύμφωνα με τη ratio της , ώστε η εφαρμογή της να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης διοχέτευσης της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για τη στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων».

Ολόκληρη η Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ:

Τροπολογία επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Θέμα: «Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 15/2022»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το άρθρο 29 παρ. 2 Συν. που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων στην οικονομική ενίσχυσή τους από το Κράτος δεν είναι ανεξάρτητο από το άρθρο 29 παρ. 1 Συν. που καθιερώνει την υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων να εξυπηρετούν με την οργάνωση και τη δράση τους την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως έχει δεχθεί και το ΣτΕ στην υπ’ αριθμόν 518/2015 απόφαση της Ολομέλειάς του « το Σύνταγμα δεν αποκλείει τη θέσπιση με νόμο προϋποθέσεων για την παροχή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων … όχι μόνο για λόγους αφορώντες τη διαχείριση της ενίσχυσης αυτής εκ μέρους του δικαιούχου κόμματος … αλλά και για λόγους ουσιαστικούς , συναρτώμενους προς την εν γένει δράση αυτού , η οποία , κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Στο πλαίσιο αυτό το άρθρο 6 παρ. 1 του ΠΔ 15/2022 όπως ισχύει , ήδη ορίζει ότι « Σε περίπτωση άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου (1/5) των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η αναστολή μπορεί να επιβληθεί εφόσον οι πράξεις των ως άνω φυσικών προσώπων τελέσθηκαν στο πλαίσιο δράσης του κόμματος στο οποίο ανήκουν ή στο όνομα αυτού».

Η ρύθμιση αυτή χρήζει συμπλήρωσης σύμφωνα με τη ratio της , ώστε η εφαρμογή της να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης διοχέτευσης της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων για τη στήριξη εγκληματικών δραστηριοτήτων .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο……….
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 15/2022 τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση καταδίκης σε οποιονδήποτε βαθμό ή άσκησης δίωξης και επιβολής προσωρινής κράτησης κατά το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός πέμπτου (1/5) των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση μετά από απόφαση της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία και την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών».

Αθήνα, 11-09-2023

Οι προτείνοντες Bουλευτές

Ανδρουλάκης Νικόλαος

Λιακούλη Ευαγγελία

Πάνας Απόστολος

Κατρίνης Μιχάλης

Μάντζος Δημήτριος

Δουδωνής Παναγιώτης

Αποστολάκη Έλενα – Μαρία

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γερουλάνος Παύλος

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα

Γρηγοράκου Παναγιώτα

Καζάνη Αικατερίνη

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς

Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Μπαράν Μπουρχάν

Μπιάγκης Δημήτριος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Τσίμαρης Ιωάννης

Χνάρης Εμμανουήλ

Χρηστίδης Παύλος

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ»

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.