Ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ: «Η ΝΔ έχει μετατραπεί σε γραφείο Τύπου της συμμορίας»

«Η κατρακύλα της ΝΔ που έχει μετατραπεί σε γραφείο Τύπου της συμμορίας, καθώς και του κ. Λοβέρδου που έχει μετατραπεί σε εκπρόσωπό της αποδεικνύεται μέσα από την επιστολή του τέως Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α Κοσμά Βούρη».
Ακολουθεί η επιστολή του κ. Κοσμά Βούρη:
Αθήνα 14 Δεκ. 2017
Από: Κοσμά Βούρη
Προς: Αξιότιμο Διευθυντή Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»
Κύριο Παναγιώτη Λάμψια
Κύριε Διευθυντά,
Αναφερόμενος σε άρθρο της εφημερίδας σας με αριθμό Φύλλου 94 της 14-12-17, σχετικά με την διαδικασία πώλησης πλεονάζοντος υλικού των Ε.Δ (σελ. 1 και 10), διαπίστωσα ότι μέσα από την επιχειρηματολογία που παρατίθεται από τη δημοσιογράφο που συνέταξε το συγκεκριμένο άρθρο, γίνεται μια προσπάθεια (ίσως και δικαιολογημένα, ελλείψει άλλων στοιχείων) να «αποδειχθεί», ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπήρχε «συντονισμένη» προσπάθεια των Υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να προωθηθεί η πώληση του υλικού αυτού μέσω συγκεκριμένης εταιρείας.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία του εν λόγω άρθρου εστιάζει κατά κύριο λόγο στις ενέργειες της ΓΔΑΕΕ και όχι μόνο, αφού η επίμαχη σημείωση που δημοσιοποιείται, με αφορά προσωπικά.
Ο λόγος της παρέμβασής μου αυτής υπό την ιδιότητα του πρώην Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, που ήμουν εν Υπηρεσία την περίοδο αναφοράς του εν λόγω άρθρου, έχει δύο διαστάσεις:
– Κατά πρώτο και κύριο λόγο, θεωρώ υποχρέωσή μου να υπερασπιστώ την τιμή και την αξιοπρέπεια των συνεργατών μου στη ΓΔΑΕΕ, για όλο το διάστημα που ήμουν προϊστάμενός τους (13-3-15 μέχρι 12-3-17) δεδομένου ότι πρόκειται για πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική και Υπηρεσιακή κατάρτιση και πλήρη αφοσίωση, με σχολαστικότητα και τυπολατρία θα έλεγα, στην αποστολή του.
– Αφετέρου να σας δώσω την πλήρη και απόλυτα διαφανή εξήγηση της ιδιόχειρης σημείωσης πάνω στο σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ με ημερομηνία 22 Ιουλ. 2016, η οποία εγράφη και προσυπεγράφη από εμένα τον ίδιο με ημερομηνία γραφής-υπογραφής 26-7-16.
Για τον πρώτο λόγο της παρέμβασής μου, εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου γενικώς, όχι συγκεκριμένα στην εφημερίδα σας, διότι πολλές φορές στις μέρες μας, το προσωπικό της ΓΔΑΕΕ έχει γίνει στόχος απαράδεκτων σχολίων, δηλώσεων και υπαινιγμών, για δήθεν δικές του αδιαφανείς και υποβολιμαίες υπηρεσιακές ενέργειες.
Ένα μόνο επιθυμώ να τονίσω, για να καταρρίψω την οποιαδήποτε υπόνοια περί του αντιθέτου:
– Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη ΓΔΑΕΕ, ειδικά για υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων (πώλησης ή αγοράς), διαμορφώνονται και προωθούνται μέσα από συλλογικά όργανα.
– Το κυριότερο εξ’ αυτών όργανο, στο επίπεδο της Υπηρεσίας αυτής, είναι η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (ΚΓΕΠ), στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Διευθυντές των επί μέρους Διευθύνσεων της ΓΔΑΕΕ, προεδρεύοντος αποκλειστικά και μόνο του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.
– Στις συνεδριάσεις της υπόψη Επιτροπής, δεν μπορεί να συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής, παρά το γεγονός ότι προΐσταται συνολικά της ΓΔΑΕΕ, αλλά ούτε έχει δικαίωμα να αναπέμψει για επανεξέταση τις σχετικές γνωμοδοτήσεις που εκδίδει η ΚΓΕΠ προς τον Υπουργό, παρά μόνο να τις προωθήσει προς αυτόν με θετική ή αρνητική εισήγηση.
Αυτή και μόνο η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και έκδοσης γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό, όπως εκτέθηκε πιο πάνω, δείχνει το επίπεδο της Υπηρεσιακής Διαφάνειας στη ΓΔΑΕΕ.
Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της παρέμβασής μου, παραθέτω τα ακόλουθα:
Είναι γνωστό, ότι λόγω των δύσκολων δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σε κυβερνητικό επίπεδο, ένεκα της οικονομικής κρίσης στη Χώρα μας, γίνονται περικοπές σε όλα τα επίπεδα και δεν θα μπορούσε βέβαια να εξαιρεθεί από τη γραμμή αυτή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Από τη χρηματοδότηση αποπληρωμής αλλά και σύναψης εξοπλιστικών προγραμμάτων που έφθανε σε ύψος 2 δις € περίπου το 2010, η αντίστοιχη σημερινή χρηματοδότηση είναι της τάξεως των 500 εκ. € ετησίως.
Για να αντιμετωπιστεί η περιορισμένη σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότηση, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου είχε δεσμευτεί και είχε ανακοινώσει επανειλημμένα στα Γενικά Επιτελεία, όπως επίσης σε άλλους υπηρεσιακούς φορείς, αλλά και δημόσια, ότι θα εξευρεθούν τρόποι, για πρόσθετη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού αμυντικών δαπανών, μεταξύ των οποίων και δια της διαδικασίας εκποίησης «εύχρηστου και μη επιχειρησιακά αναγκαίου υλικού». Αυτή είναι η μοναδική και ξεκάθαρη ερμηνεία της «πολιτικής δέσμευσης» που αναφέρω στην ιδιόχειρη σημείωσή μου.
Ως συνέπεια της επίμαχης «πολιτικής δέσμευσης», το Υπουργείο είχε από καιρό προωθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση και έτσι η ρητορική «δέσμευση» έγινε πράξη. Δηλαδή, σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 άρθρο 34, δια του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 107 του Νόμου 3978/2011, προβλέπονται τα ακόλουθα: «……Τα έσοδα που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ως άνω εξοπλισμού εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πλέον του ανώτατου ορίου των πιστώσεών του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του ΓΕ στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούμενος εξοπλισμός……».
Δηλαδή, οι ενέργειες του Υπουργείου για τροποποίηση του αναφερθέντος νόμου 4407/2016, είχαν προηγηθεί πολύ πριν την έκδοση των εγγράφων που δημοσιοποιήσατε, ενώ ο ίδιος ο νόμος αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την επομένη της αναγραφής του σχολίου μου με ημερομηνία 26-7-16. Συνεπώς ήταν σε πλήρη γνώση της ΓΔΑΕΕ η «πολιτική δέσμευση» του Υπουργείου που έγινε νόμος του Κράτους την 27-7-2016 (ΦΕΚ αρ. φ. 134, τεύχος α’).
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, που ξεκαθαρίζουν την οποιαδήποτε ομίχλη και παρερμηνεία των πραγματικών στοιχείων και γεγονότων με απόλυτη διαφάνεια, θα επιθυμούσα να επισημάνω και το εξής που είναι μεν γνωστό στον κάθε Έλληνα Πολίτη, αλλά πολλές φορές διαφεύγει της προσοχής και της κρίσης μας, όχι βέβαια πάντα με σκοπιμότητα: «Οποιοδήποτε στοιχείο δημοσιοποιείται ή ευρίσκεται σε κοινή θέα και γνώση πολλών υπηρεσιακών παραγόντων και άλλων φυσικών προσώπων, όπως η επίμαχη σημείωση που ετέθη από εμένα σε ένα από τα έγγραφα του άρθρου σας, είναι κατά αυστηρό κανόνα απόρροια διαδικασιών διαφάνειας».
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στην κατάλληλη κατά την κρίση σας διόρθωση του σχετικού δημοσιοποιημένου άρθρου της έγκριτης εφημερίδας σας.

Κοσμάς Βούρης

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ
τέως Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ

Υ.Γ Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στα sites εκείνα που υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι ανήρτησαν μέχρι τώρα παρόμοια σχετικά άρθρα, όπως και στην Εισαγγελία Διαφθοράς που γνωρίζω ότι διενεργεί εισαγγελική έρευνα, για ενημέρωση και πάσα νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση των παρατιθέμενων στοιχείων.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.