Προσλήψεις 150 οδηγών λεωφορείων από τον ΟΑΣΘ

Οι συμβάσεις θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ μηνών, και οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (αναλυτικά τα προσόντα θα αναφέρονται στην ανακοίνωση).

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης των προσλήψεων – πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, θα γίνει αμέσως μετά την έγκρισή της από το ΑΣΕΠ.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών “άναψε” το πράσινο φως για να προχωρήσει ο ΟΑΣΘ σε προσλήψεις» σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, ο οποίος αναφέρει ότι η τελευταία πρόσληψη είχε γίνει στον Οργανισμό πριν από 11 χρόνια.

«Με την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας, συνεχίζεται η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου» καταλήγει ο κ. Ταγγίρης.

Προς στιγμήν οι πρώτες πληροφορίες είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα επτά (67) ετών.

Δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (άρθρο 5, παρ.4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101  – ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ – 8 ΜΗΝΕΣ  – 150 ΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

(1) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ και Ε ή DE κατηγορίας

(2) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Δ και Ε ή DE κατηγορίας

(3) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων – Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επειπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.ΕΛ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(Εφόσον  οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

(1) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ και Ε ή DE κατηγορίας

(2) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Δ και Ε ή DE κατηγορίας

(3) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.oasth.gr) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι 150 οδηγοί που θα προσληφθούν στον ΟΑΣΘ για 8 μήνες, θα πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Ο μισθός στο 1ο κλιμάκιο είναι από 1-1-2024, 928 ευρώ μικτά. Οι συμβασιούχοι δεν θα λαμβάνουν την “προσωπική διαφορά”, που λαμβάνουν οι ήδη εργαζόμενοι (μόνιμοι) του ΟΑΣΘ.

Τέλος, το προσωπικό του ΟΑΣΘ δεν λαμβάνει δώρα εορτών, όπως στον ιδιωτικό τομέα. Οι αποδοχές του οκταμήνου είναι 7.424 ευρώ μικτά.

 

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.