Πώς η τεχνολογία αιχμής αλλάζει τη γεωργία και τη ζωή μας

Αντίξοες καιρικές συνθήκες, ευμετάβλητοι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες και ξεπερασμένες μέθοδοι παραγωγής είναι οι βασικοί λόγοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν στη γεωργία υψηλότερες αποδόσεις και ποιοτικότερα προϊόντα. Ωστόσο, η εξαιρετικά επιρρεπής φύση του πρωτογενούς τομέα μπορεί να αντιστραφεί με τη χρήση νέων, υπερσύγχρονων εργαλείων και την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών, που θα απαλλάξουν τον αγρότη από κάθε βάρος, ενώ παράλληλα θα δώσουν ώθηση στα αγροτικά προϊόντα.

bayer_4_2

Στη μάχη για παραγωγή ακριβείας, οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι είναι η τεχνολογία αιχμής και η τεχνητή νοημοσύνη, που παρακολουθεί την καλλιέργεια από το πρώτο στάδιο μέχρι το τελευταίο. Με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, ασύρματων δικτύων αισθητήρων εδάφους, ρομποτικής, δορυφόρων, drones και πληθώρα άλλων υπερσύγχρονων μέσων, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τις καλλιέργειες αξιολογούνται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη μείωση του αντίκτυπου της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της υγείας του εδάφους, και στη μείωση του κόστους. Έτσι, συνδυάζοντας τεχνογνωσία και τεχνολογία, ο αγρότης γνωρίζει ακριβώς πώς να διαχειριστεί την καλλιέργειά του χωρίς να κατασπαταλά τους φυσικούς πόρους, επιτυγχάνοντας παράλληλα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η Bayer, ηγέτιδα στους τομείς της γεωργίας και της υγείας, είναι απόλυτα προσηλωμένη στον στόχο της αειφορίας και ως εκ τούτου έχει υιοθετήσει τις αρχές της Πράσινης Συμφωνίας και της προσέγγισης «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork) για την ταχύτερη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα τροφίμων. Επιδίωξή της είναι να διαμορφώσει τη γεωργία του μέλλοντος και να αντιστρέψει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, που προκαλείται από τις γεωργικές πρακτικές. Έχοντας ως βασικό προσανατολισμό το «παράγουμε περισσότερα και ποιοτικότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα», η εταιρεία θεωρεί ότι η γεωργία είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί συνεισφέρει θετικά τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και σε θέματα βιοποικιλότητας.

bayer_1

Χρειάζεται λοιπόν μια νέα, πιο ευρεία διαχείριση των μέσων και των πρακτικών αγροτικής παραγωγής είτε αυτό αφορά στους φυσικούς πόρους, όπως είναι το νερό και η διαθέσιμη γη, είτε αφορά στις εισροές όπως φυτοπροστασία, λίπανση κ.λπ., για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να οδηγηθεί η γεωργία στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι άλλο από αυτό της βιωσιμότητας και υψηλότερης, πιο ποιοτικής λειτουργία της. Είναι άλλωστε γεγονός, ότι οι σύγχρονες μέθοδοι έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα πιο υγιεινά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα, ενώ παράλληλα οι φυσικοί πόροι και η βιοποικιλότητα προστατεύονται όχι μόνο προσωρινά αλλά και σε βάθος χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο της δράσης της Bayer βρίσκεται η αναγεννητική γεωργία, ένα μοντέλο παραγωγής βασισμένο στα αποτελέσματα, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Κύριοι στόχοι της είναι και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της αύξησης των απορροφήσεων άνθρακα, η διατήρηση ή η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η διατήρηση των υδάτινων πόρων, καθώς και η αύξηση των αποδόσεων και η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των γεωργών και των κοινοτήτων τους.

bayer_3_2

Η προσέγγιση της Bayer στην αναγεννητική γεωργία, γίνεται με έμφαση στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων αντιμετωπίζοντας κάθε αγρόκτημα ως μοναδικό οικοσύστημα, προσφέροντας προσαρμοσμένες, ολιστικές λύσεις που συνδυάζουν τις τελευταίες καινοτομίες στους σπόρους, την προστασία των καλλιεργειών και την ψηφιακή τεχνολογία.

Για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, η Bayer επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα μέσα – όπως είναι η πρωτοβουλία Carbon που επιβραβεύει τους παραγωγούς που εξοικονομούν εκπομπές άνθρακα– που συνάδουν με τις αρχές της Πράσινης Συμφωνίας αλλά και με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών, με έναν τρόπο βιώσιμο και προσβάσιμο σε οποιονδήποτε παραγωγό, χωρίς αποκλεισμούς.

Όσο αφορά στην Ελλάδα ειδικότερα, ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της εταιρείας πραγματοποιεί και σχεδιάζει προσεχώς να φέρει ακόμα περισσότερο στοχευμένα προγράμματα για τη βιώσιμη ελληνική γεωργία. Με πρωτοβουλίες που υλοποιούνται παγκοσμίως, όπως είναι οι «Bayer Carbon» και «Bayer Forward Farming», ο τρόπος που οι αγρότες αντιμετωπίζουν την παραγωγή τους θα αλλάξει ριζικά και στη χώρα μας. Σε αυτά τα προγράμματα η εταιρεία συνεργάζεται με τους αγρότες ώστε να υιοθετήσουν έξυπνες πρακτικές για το κλίμα, μεγιστοποιώντας την αξία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα δεδομένων Climate Fieldview έχει σχεδιαστεί για να αναλύει τις ανάγκες του αγρού και να συμβάλλει στη λήψη απόφασης για την καλύτερη διαχείριση των εισροών από τον παραγωγό. Μέσω του Climate Fieldview ο παραγωγός μπορεί να αντλήσει δεδομένα, να τα αναλύσει και να καθορίσει πιθανούς παράγοντες που δύναται να περιορίσουν τις αποδόσεις του.

bayer_2

Η Bayer επενδύει σημαντικά και στον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα. Μέσα από μια αλυσίδα τεχνογνωσίας, μεταφέρει όλες τις διαθέσιμες πρακτικές και τα απαιτούμενα μέσα στους γεωπόνους και εκείνοι με τη σειρά τους μεταδίδουν τα πολύτιμα δεδομένα στους παραγωγούς.

Σε όλο αυτό το οικοδόμημα η συνεργασία είναι κομβικής σημασίας και δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ του παραγωγού και της Bayer, αλλά επεκτείνεται σε κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα τροφίμου όπως τις εταιρείες επεξεργασίας, διανομής, λιανικής κτλ. Μέσω του μοντέλου Food Chain Partnership, που ήδη εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, οι συνεργασίες που χτίζονται ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτόν τον κύκλο αλληλοϋποστήριξης περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση (πρόγραμμα BayGAP της Bayer), που όπως είναι φυσικό είναι πρωταρχικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία όλων των τεχνικών που πρέπει να εφαρμοστούν και στην Ελληνική πραγματικότητα.

Η καινοτομία και η συνεργασία είναι βασικός πυλώνας για την επιτυχία του οράματος Υγεία και Τροφή για Όλους. Η Bayer ανταποκρίνεται και εστιάζει στις προκλήσεις που αφορούν τους παραγωγούς, τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και τους ίδιους τους καταναλωτές με σκοπό να προσφέρει κάθε φορά λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Όλα αυτά, με τους περιβαλλοντικούς στόχους στο επίκεντρο, ώστε να παραδώσουμε έναν βιώσιμο και ασφαλή πλανήτη στις επόμενες γενιές.

bayer_kedriki_4

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.