ΕΚΤ: Αύξηση κερδών κατά 790 εκατ. ευρώ το 2019

Ο ισολογισμός της ΕΚΤ μεγεθύνθηκε σημαντικά την περίοδο 2015-2018, ως αποτέλεσμα της απόκτησης τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP).

Κατά την περίοδο 2015-19 σημειώθηκε σταδιακή αύξηση των ετήσιων κερδών της ΕΚΤ από περίπου 1,1 δισ. ευρώ σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τόκων-εσόδων από συναλλαγματικά διαθέσιμα και τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση αυτή υπεραντιστάθμισε τη μείωση των τόκων-εσόδων από τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία και το χαρτοφυλάκιο ιδίων πόρων. Το 2019 τα κέρδη της ΕΚΤ ήταν 2.366 εκατ. ευρώ (2018: 1.575 εκατ. ευρώ). Η αύξηση ύψους 790 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018 οφείλεται τόσο στην αύξηση των καθαρών τόκων-εσόδων όσο και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Το 2019 το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 10,0 δισ. ευρώ σε 457,1 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως (i) στην άνοδο της αγοραίας αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ λόγω της αύξησης της τιμής του χρυσού και της ανατίμησης του δολαρίου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπωνίας έναντι του ευρώ στη διάρκεια του έτους και (ii) στην άνοδο της αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία.

Οι τίτλοι σε ευρώ που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτελούσαν το 55% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ στο τέλος του 2019. Σε αυτήν τη θέση του ισολογισμού η ΕΚΤ διακρατεί τίτλους που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP), των τριών προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών (CBPP1, CBPP2 και CBPP3) και των προγραμμάτων ABSPP και PSPP. Στη διάρκεια του 2019 η ΕΚΤ επανεπένδυσε πλήρως τα ποσά από την εξόφληση τίτλων που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος APP. Επιπλέον, από την 1.11. 2019 η ΕΚΤ ξεκίνησε εκ νέου τη διενέργεια καθαρών αγορών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.9.2019 σχετικά με τις συνολικές μηνιαίες αγορές του Ευρωσυστήματος και σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο τέλος του 2019 το χαρτοφυλάκιο τίτλων που διακρατεί η ΕΚΤ για σκοπούς νομισματικής πολιτικής μειώθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ σε 250,4 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω εξοφλήσεων τίτλων που διακρατούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP, CBPP1 και CBPP2. Η συνολική μείωση των διακρατούμενων τίτλων ανήλθε σε 2,2 δισ. ευρώ. Η μείωση κατά 0,1 δισ. ευρώ του χαρτοφυλακίου του προγράμματος PSPP οφείλεται κυρίως στην καθαρή επίδραση της απόσβεσης των διαφορών υπέρ και υπό το άρτιο που προκύπτουν από τους τίτλους που διακρατούνται στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο, η οποία υπεραντιστάθμισε τις καθαρές αγορές που διενεργήθηκαν το τελευταίο δίμηνο του 2019.

Πηγή: naftemporiki.gr

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.