Για ποιους λόγους οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν την Κυπριακή σημαία

Η κυπριακή ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Μεγαλονήσου και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και τον ενδέκατο μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο.

Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανώλη δήλωσε στο πρόσφατο συνέδριο της Capital Link: «Με το σύστημα φορολόγησης βάσει της χωρητικότητας, τον λεγόμενο φόρο χωρητικότητας, και το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο που διέπει τη ναυτιλία, ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιριών που έχουν έδρα στην Κύπρο από 95 έχει αυξηθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία σε 320 και έπεται συνέχεια».

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 1.200 πλοία ταξιδεύουν με τη σημαία της Κύπρου. Ωστόσο, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι Ελληνες εφοπλιστές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, συμμετέχουν στο κυπριακό νηολόγιο με 234 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 16.812.743 dwt.

Οι θεσμικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και η κινητικότητα που παρουσιάζει η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανώλη έχουν έναν στόχο: στην προσέλκυση πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο.

Αυτό αποδείχθηκε στα πρόσφατα ταξίδια της στο Μαϊάμι, όπου συνάντησε στελέχη δύο μεγάλων εταιριών κρουαζιέρας, της Royal Caribbean και της Norwegian Cruises Lines, στο Λονδίνο, για τις εργασίες του ΙΜΟ, και στην Αθήνα, στη συγκέντρωση-δεξίωση προς τιμήν των Ελλήνων εφοπλιστών, αλλά και στο συνέδριο της Capital Link, που έγινε στη Λεμεσό.

Η Μαρίνα Χατζημανώλη, σε όλες αυτές τις συναντήσεις, αποσαφήνισε: «Η περαιτέρω ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου αποτελεί σαφέστατα έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη και του υφυπουργείου Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας την εθνική διάσταση μια μικρή σε έκταση χώρα να διατηρεί ένα ισχυρό και ποιοτικό νηολόγιο».

Παράλληλα, διευκρινίζει: «Ο ναυτιλιακός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής ταυτότητας, αντανακλώντας τους ιστορικούς δεσμούς και την οικονομική μας δύναμη. Με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους, η Κύπρος συμβάλλει σημαντικά στο παγκόσμιο ναυτιλιακό τοπίο, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και στην οικονομική ευημερία. Με την προληπτική εμπλοκή της Κύπρου σε κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που διαμορφώνουν άμεσα τις ναυτιλιακές υποθέσεις, όχι μόνο εδραιώνεται το καθεστώς της Κύπρου ως ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα, αλλά και αποδεικνύεται η ακλόνητη δέσμευση της Κύπρου στην παγκόσμια ναυτιλιακή διακυβέρνηση».

Αναλύοντας το θεσμικό πλαίσιο της κυπριακής ναυτιλίας, η Μαρίνα Χατζημανώλη επισημαίνει:

«Το πλαίσιο των υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων που παρέχονται από το κυπριακό νηολόγιο, όπως είναι το σταθερό και ανταγωνιστικό σύστημα φόρου χωρητικότητας, τα μηδενικά τέλη νηολόγησης, η υπηρεσία 24/7, η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία, καθώς και η φήμη ενός κυρίαρχου κράτους σημαίας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκτιμώ ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και στο πλαίσιο λειτουργίας μιας σύγχρονης ναυτιλιακής εταιρίας. Παρ’ όλα αυτά, η περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση των υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητά μας.

Πρώτον, προς αυτή την κατεύθυνση έχει δημιουργηθεί και ήδη λειτουργεί η μονοθυριδική εξυπηρέτηση ή αλλιώς “One Stop Shipping Centre”, προς εξυπηρέτηση των ναυτιλιακών εταιριών, ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από το υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Δεύτερον, επιπρόσθετα, αξιολογώντας ότι η συνεργασία μαζί σας είναι απαραίτητο συστατικό της προόδου και της λήψης βιώσιμων και ορθολογιστικών αποφάσεων, έχουμε προχωρήσει στη σύσταση δύο συμβουλευτικών επιτροπών,της Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας και της Ποιότητας της Κυπριακής Σημαίας, καθώς, επίσης, και για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Ναυτιλιακού πλέγματος-Cluster. Συμμετοχή σε αυτές τις επιτροπές θα έχετε εσείς, όπου, μέσω των εμπειριών και των γνώσεών σας, θα είναι δυνατή η παραγωγή συμβουλευτικών προτάσεων προς τον εκάστοτε υφυπουργό Ναυτιλίας».

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Υποστήριξη της βιώσιμης ναυτιλίας

Τα κίνητρα

Υπενθυμίζεται ότι το υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου προσφέρει περιβαλλοντικά κίνητρα, σε υποστήριξη πλοιοκτητών, στην προσπάθειά τους να απαλλαγούν από εκπομπές άνθρακα.

Το υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών εξελίξεων, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συμβάλλοντας στην προσπάθεια για απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, ανακοινώνει αναθεωρημένη σειρά «πράσινων» κινήτρων για την επιβράβευση πλοίων που επιδεικνύουν αποτελεσματικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Από τον Ιανουάριο του 2024, ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας θα μειωθεί έως και 30% για κάθε πλοίο που επιδεικνύει μέτρα για τη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων, διασφαλίζοντας ότι οι πλοιοκτήτες επιβραβεύονται για βιώσιμες ναυτιλιακές προσπάθειες.

Το υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου έχει θέσει ως προτεραιότητά του την υποστήριξη της βιώσιμης ναυτιλίας. Πιστεύει ότι απαιτούνται μια σειρά διαφορετικών μέτρων, σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών και για ένα βιώσιμο μέλλον για τη βιομηχανία. Περιλαμβάνει τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων, την ανάπτυξη σχετικών υποδομών, την ηλεκτροδότηση των πλοίων και τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης. Ο συνδυασμός όλων αυτών των επιλογών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της εμπορικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της βιομηχανίας και ταυτόχρονα οι πλοιοκτήτες ανταμείβονται για τις επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές.

Οι «εκπτώσεις» στον φόρο χωρητικότητας απευθύνονται σε πλοιοκτήτες κυπριακών και κοινοτικών πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιβαλλοντικών κινήτρων:

• EEXI, πλοία που έχουν επιτύχει μείωση του επιτευχθέντος Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας Υπάρχοντος Πλοίου σε σχέση με τον απαιτούμενο Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας Υπάρχοντος Πλοίου σε ποσοστό πέραν του 10% (κανονισμοί 19, 23 και 25/παράρτημα VI, της αναθεωρημένης MARPOL) θα λάβουν την αντίστοιχη ετήσια έκπτωση φόρου χωρητικότητας μεταξύ 5%-25%.

• IMO DCS, το περιβαλλοντικό κίνητρο που σχετίζεται με το Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (IMO DCS) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ισχύει για πλοία 5.000 ολικής χωρητικότητας και άνω, με δηλωθείσες ώρες εν πλω τουλάχιστον 4.380 ετησίως και συμμορφώνονται με τον κανονισμό 27 του παραρτήματος VI, της αναθεωρημένης MARPOL. Τα πλοία που επιτυγχάνουν μείωση του λόγου της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου προς τη συνολική διανυόμενη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων αναφοράς, πέραν του 4%, θα λάβουν ετήσια έκπτωση φόρου χωρητικότητας μεταξύ 10%-20%.

• CII, το περιβαλλοντικό κίνητρο σχετίζεται με τον Δείκτη Εντασης Ανθρακα (CII) του ΔΝΟ και εφαρμόζεται σε πλοία ολικής χωρητικότητας 5.000 GT και άνω, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού 28 του παραρτήματος VI, της τροποποιημένης σύμβασης MARPOL. Τα πλοία που επιτυγχάνουν λειτουργική ένταση άνθρακα κατηγορίας A ή B σε ένα έτος, με δηλωθείσες ώρες εν πλω τουλάχιστο 4.380 ετησίως, θα λάβουν ετήσια έκπτωση φόρου χωρητικότητας της τάξης του 10% κατηγορία Β και 20% κατηγορία Α.

Πλοίο που κρατείται για οποιονδήποτε περιβαλλοντικό λόγο κατά την επιθεώρηση ΕΚΛ ή το οποίο παραβιάζει οποιονδήποτε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος ή βρίσκεται παροπλισμένο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν θα είναι επιλέξιμο για το κίνητρο.

Στήριξη και από Κύπριους εφοπλιστές

Η Κύπρος πιστεύει ότι τα περιβαλλοντικά κίνητρα θα ενισχύσουν τη στροφή της κυπριακής σημαίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού συμπλέγματος στη χρήση πλοίων και μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, γεγονός που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής της, η οποία επιχειρεί να εδραιώσει τη σημαντική θέση της Κύπρου ως ναυτιλιακού κράτους σε τομείς όπως το περιβάλλον. Καταδεικνύει, επίσης, την προσήλωση της κυπριακής ναυτιλίας στον «πράσινο» μετασχηματισμό, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. και αντανακλάται στην «Πράσινη Συμφωνία».

Εκτός από την προτίμηση των Ελλήνων εφοπλιστών, υπάρχουν και αρκετοί Κύπριοι εφοπλιστές που στηρίζουν την κυπριακή σημαία. Οι κ.κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης, Νίκος Γεωργίου, Χαράλαμπος Μυλωνάς, Γιώργος Μούσκας, Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, Νίκος Β. Χατζηιωάννου είναι οι Κύπριοι εφοπλιστές που στηρίζουν αποφασιστικά το κυπριακό νηολόγιο. Την κυπριακή ναυτιλία, επίσης, εκπροσωπεί στην Ενωση Ευρωπαίων Εφοπλιστών ο Φίλιππος Φιλής, ενώ η Δέσποινα Παναγιώτου – Θεοδοσίου ήταν πρόεδρος της Wista International.

Αναδημοσίευση από dealnews.gr

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.