Τριετίες: Έρχονται βαριές καμπάνες στους εργοδότες που δεν θα τις πληρώνουν – Πώς θα διαμορφωθούν τα πρόστιμα

“Τσουχτερά” πρόστιμα θα επιβάλει η Επιθεώρηση Εργασίας στους εργοδότες που δεν θα πληρώνουν τις τριετίες από την 1η Ιανουαρίου 2024 στους εργαζόμενους. Μάλιστα μία επιχείρηση που δεν θα  καταβάλει τριετίες αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 800 ευρώ ανά εργαζόμενο. Σημειώνεται δε πως τα  πρόστιμα αναμένεται να διαμορφωθούν ανάλογα με τα μέγεθος της επιχείρησης ως εξής:

  • Πρόστιμο ύψους  1.800  ευρώ αναμένεται να πληρώσει η επιχείρηση/εργοδότης που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας. Το πρόστιμο  θα είναι  για πολύ υψηλές παραβάσεις.
  • Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ αναμένεται να καταβάλει μια  επιχείρηση/εργοδότης που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας. Το πρόστιμο αυτό  θα είναι για πολύ υψηλές παραβάσεις.
  • Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ αναμένεται να πληρώσει η  επιχείρηση/εργοδότης που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας. Το πρόστιμο αυτό θα είναι για πολύ υψηλές παραβάσεις.
  • Πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ αναμένεται να καταβάλει μια επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας. Το πρόστιμο αυτό θα είναι για πολύ υψηλές παραβάσεις.
  • Πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ αναμένεται να καταβάλει μια επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας. Το πρόστιμο αυτό θα είναι για πολύ υψηλές παραβάσεις.
  • Πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ αναμένεται να καταβάλει μια επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας. Το πρόστιμο αυτό θα είναι για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Η δήλωση Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται πως χθες μίλησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης για το θέμα των τριετιών. Όπως είπε η εφαρμογή των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 χωρίς αναδρομική ισχύ στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα είναι υποχρεωτική. «Οι τριετίες είναι απολύτως υποχρεωτικές. Είναι ψηφισμένος νόμος του κράτους» απάντησε και πρόσθεσε πως «ισχύει από 1/1/24 και αμέσως θα δουν κάποιοι άνθρωποι αύξηση στο μισθό τους στον ιδιωτικό τους τομέα και προϊόντος του χρόνου θα αυξάνεται. Τον πρώτο χρόνο το ξεπάγωμα των τριετιών δεν αφορά σε πολλούς, θα είναι 100 χιλιάδες. Προϊόντος του χρόνου όμως στην τριετία θα φτάσει περίπου τις 600-700 χιλιάδες και μόλις κλείσει η τριετία θα τους πιάσει όλους» είπε.  Στην συνέχεια ρωτήθηκε πώς θα ελέγχεται εάν αυτό εφαρμόζεται. «Αυτό εφαρμόζεται από την Εργάνη. Η μισθοδοσία του κάθε εργαζόμενου είναι στην Εργάνη ηλεκτρονικά και φαίνεται η προϋπηρεσία του. Άρα όλα θα είναι ηλεκτρονικά. Αν κάποια επιχείρηση δεν το εφαρμόζει και κάνει καταγγελία ο εργαζόμενος, θα το δούμε στο ηλεκτρονικό σύστημα και αυτομάτως θα πάει η Επιθεώρηση Εργασίας και θα επιβάλει πρόστιμα. Η τριετία μπαίνει στον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει και ό,τι συνδέεται με τον κατώτατο» απάντησε

Τι λέει η εγκύκλιος για το ξεπάγωμα των τριετιών

Eγκύκλιο για το ξεπάγωμα των τριετιών στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα εξέδωσε πρόσφατα  το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά, οι βασικότερες οδηγίες που περιλαμβάνει η εγκύκλιος είναι:

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε ή θα διανυθεί στα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα, εξαρτάται από το περιεχόμενο των περί προϋπηρεσίας διατάξεων της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας (του ν.1876/1990, όπως ισχύει) στην οποία, εκ της φύσης της εργασίας και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, υπάγεται ο μισθωτός και η οποία δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα τα ζητήματα της αναγνώρισης και προσμέτρησης της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Εάν δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από ένα τέτοιο κείμενο Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αυτή που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη, στην ίδια ειδικότητα.

3. Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τη 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 3 τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 6 τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

4. Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως την 14 Φεβρουαρίου 2012 (ή θα διανυθεί από 1.1.2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν.5053/2023, με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν.3846/2010 (Α΄ 66) όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο τού ως άνω αναφερόμενου συγκρίσιμου εργαζόμενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

5. Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

6. Για το δε χρονικό διάστημα από τη 14ηΦεβρουαρίου 2012 έως και την 31ηΔεκεμβρίου 2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τη 14ηΦεβρουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 .

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Οι μισθωτοί που είχαν προϋπηρεσία ως το 2012, η οποία μετά το πάγωμά της στα μνημονιακά χρόνια θα αρχίσει να προσμετράται εκ νέου στην προϋπηρεσία που θα διανύουν οι εργαζόμενοι από 1ης/1/2024 θα είναι περισσότερο κερδισμένοι από την επαναφορά των τριετιών. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα λάβουν 10% ως 30% προσαύξηση μισθού, εφόσον μέσα στο 2024 «φτιάξουν» την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη τριετία τους με την προϋπηρεσία ως το 2012.

Οι χαμένοι

Λιγότερο κερδισμένοι θα είναι οι μισθωτοί που προσλήφθηκαν μετά το πάγωμα των τριετιών, δηλαδή μετά τις 14/2/2012, καθώς θα αρχίσουν να μετρούν την προϋπηρεσία τους για την προσαύξηση μισθού από 1ης/1/2024 ώστε την 1/1/2027 να πάρουν την πρώτη κλίμακα της προσαύξησης με 10% επάνω στο μισθό.

Ενώ τελείως χαμένοι του μέτρου είναι όσοι είχαν προϋπηρεσία από το 2012 μέχρι και το 2023, καθώς δεν θα δουν καμία προσαύξηση του μισθού και αυτό επειδή το διάστημα αυτό εμπίπτει στις απαγορεύσεις του Μνημονίου που προέβλεπαν το πάγωμα των προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας για όσο διάστημα η ανεργία είναι πάνω από 10%.

Οι απαγορεύσεις αυτές ήρθησαν με το άρθρο 33 του νόμου 5053/2023 που ψήφισε η κυβέρνηση και πλέον οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας επανέρχονται από 1ης/1/2024, και μάλιστα με την ανεργία να αναμένεται στο 9,3%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και οριακά πάνω από 10% κατά τις κυβερνητικές προβλέψεις.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.