Δυνατή Ελλάδα

Πως η παγκόσμια ψηφιακή οικονομία και διακυβέρνηση, εξελίσσεται αυτή την στιγμή στην Ουκρανία!

Η Ουκρανία μπορεί να βρίσκεται σε πόλεμο, γράφει ο Leo Hohmann, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο, ο Hohmann τόνισε τον ρόλο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ («WEF») στην πλήρη ψηφιοποίηση των πολιτών της Ουκρανίας και στην ίδρυση ενός Κέντρου για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση στη χώρα.

Παγκόσμιο Δίκτυο Ψηφιοποίησης

Τον Νοέμβριο του 2022, ο βουλευτής του Ηνωμένου Βασιλείου και Γραμματέας Εμπορίου Kemi Badenoch συναντήθηκε στο Λονδίνο με Ουκρανούς αξιωματούχους για να συμφωνήσουν σε μια «πρωτοποριακή συμφωνία ψηφιακού εμπορίου» που ονομάζεται Digital Trade Agreement («DTA»).

Το DTA «θα προσφέρει μεγαλύτερη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ψηφιακής ταυτότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία», σύμφωνα με το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αντάλλαγμα, το DTA θα επιτρέψει στους Ουκρανούς να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Δεν είναι σαφές εάν οι συμφωνίες ψηφιακού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου εμπίπτουν σε συμφωνίες που διαχειρίζονται διεθνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο ιστότοπος της κυβέρνησης αναφέρει επανειλημμένα ότι πρόκειται να ενισχύσουν το βρετανικό εμπόριο, δηλαδή τα εθνικά συμφέροντα. Ωστόσο, αυτό αφορά όλα τα δυτικά έθνη, με ένα παγκόσμιο σχέδιο στην προσέγγιση ψηφιακού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου:

Δημιουργία παγκόσμιου δικτύου ψηφιακών εμπορικών συμφωνιών

Ενώ συνεχίζουμε να χτίζουμε το δίκτυο διμερών και περιφερειακών συμφωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμβάλλουμε επίσης στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κανόνων του ψηφιακού εμπορίου απο τα διεθνή φόρουμ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ενεργά στην Πρωτοβουλία κοινής δήλωσης ηλεκτρονικού εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), όπου περισσότερες από 80 χώρες διαπραγματεύονται νέους κανόνες για την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Ταυτόχρονα, υπό την Προεδρία της G7 του Ηνωμένου Βασιλείου, οι υπουργοί Εμπορίου δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν τις Αρχές Ψηφιακού Εμπορίου της G7 κατά τη συνεδρίασή τους τον Οκτώβριο.

Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους του ΠΟΕ για να προωθήσουμε τη θέσπιση νέων κανόνων για το ψηφιακό εμπόριο για να διασφαλίσουμε ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση συμβαδίζει με τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες…Ψηφιακό εμπόριο – η προσέγγισή μας, Gov.UK

Σας ενημέρωσε κανένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης για αυτά τα σχέδια;

Από το 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου («ΠΟΕ») υποστηρίζει πως έχει ως μέλη του 164 χώρες που συνολικά καλύπτουν σχεδόν το 94% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο ΠΟΕ, που ιδρύθηκε επίσημα το 1995, έχει τις ρίζες του στο Bretton Woods το 1947 . Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1944, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας ιδρύθηκαν επίσης στο Bretton Woods . Οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν καθεστώς παρατηρητή στα όργανα του ΠΟΕ .

Τον Ιούνιο του 2019, το WEF υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με τον ΟΗΕ για την εκτέλεση της ατζέντας του ΟΗΕ. Το WEF δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει την Ατζέντα 2030 και να συνεργαστεί με τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία, η ψηφιακή συνεργασία, τα φύλα και η εκπαίδευση.

Τον Ιανουάριο του 2024, το WEF και το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας ανακοίνωσαν αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός Κέντρου για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, θέτοντας την Ουκρανία στην πρώτη γραμμή του GovTech και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Παγκόσμιας Τράπεζας . Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελείται από πέντε διεθνείς οργανισμούς και είναι όλοι συνδεδεμένοι με τα Ηνωμένα Έθνη («ΟΗΕ»).

Οι πέντε οργανισμοί της είναι η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), η Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (IDA), η Διεθνής Χρηματοοικονομική Εταιρεία (IFC), η Πολυμερής Υπηρεσία Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA) και το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID). ). Οι δύο πρώτες μερικές φορές αναφέρονται συλλογικά ως Παγκόσμια Τράπεζα ή Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας, Wikipedia μέσω Encycloreader, ανακτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2024

Η GovTech «φέρνει μαζί τις κυβερνήσεις και την τεχνολογία για να μεταμορφώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες». Το παγκόσμιο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το 2023 φιλοξενήθηκε από το Governance Global Practice της Παγκόσμιας Τράπεζας και συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (“ΟΟΣΑ”) και τα Ψηφιακά Έθνη, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας , το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας της Δημοκρατίας της Κορέας, την Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων της Ελβετίας και την Amazon Web Services.

Το MIT GOV/LAB ήταν ο ακαδημαϊκός χορηγός. Μαζι με τις παρακάτω εταιρίες:

Ο δρόμος προς τη Νέα Παγκόσμια Τάξη διασχίζει την Ουκρανία

απο τον Leo Hohmann

Η Ουκρανία μπορεί να βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας ανακοίνωσαν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την ίδρυση ενός Κέντρου για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση («C4IR») στην Ουκρανία, με έμφαση στις κυβερνητικές και εταιρικές τεχνολογίες.

Όπως αναφέρει το  Smart Cities World ,  η επιστολή πρόθεσης για την ίδρυση του κέντρου GovTech στο Κίεβο υπογράφηκε από τον Børge Brende, πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και τον Mykhailo Fedorov, αναπληρωτή πρωθυπουργό για την καινοτομία, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας και υπουργό ψηφιακού μετασχηματισμού, στην Ουκρανία.

Το λεγόμενο πρόγραμμα «GovTech» είναι το σχέδιο του WEF για την παγκόσμια κυβέρνηση υπό ψηφιακή επαναφορά και έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλές χώρες. Αυτό σύμφωνα με τον δικό τους ιστότοπο σε ένα άρθρο με τίτλο: « Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εγκαινιάζει το Παγκόσμιο Κέντρο Τεχνολογίας της Κυβέρνησης στο Βερολίνο ». Θα υπάρχουν χώρες, πόλεις, ακόμη και  ψηφιακές κομητείες GovTech που οι κάτοικοι θα είναι υπό 24ωρο έλεγχο.

Κανόνας νούμερο ένα κάθε λογικού ανθρώπου που εκτιμά την ατομική ελευθερία:

Μην εμπιστεύεστε ποτέ έναν παγκοσμιοποιητή. Και ένας παγκοσμιοποιητής του WEF είναι το χειρότερο είδος παγκοσμιοποιητή. Τώρα γιατί οι ηγέτες των δυτικών είναι μαριονέτες του WEF στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, την Οτάβα, το Παρίσι, τη Γενεύη, το Βερολίνο κτλ. Αλλα και γιατί είναι τόσο αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την Ουκρανία από τη ρωσική «επιθετικότητα;»

Η Δύση με επικεφαλής την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο έχει επενδύσει στην πρόκληση αυτής της επιθετικότητας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τζορτζ Μπους άρχισε να προσελκύει την Ουκρανία στη δυτική τροχιά του ΝΑΤΟ.

Η Νέα Παγκόσμια Τάξη ξεκινά από την Ουκρανία

Είναι ένα από τα κύρια νευρικά κέντρα της παγκοσμιοποίησης, της σεξουαλικής διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, των ελεγχόμενων από τις ΗΠΑ βιοεργαστηρίων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος για τους πλούσιους και ισχυρούς. Αυτός είναι ο λόγος που στέλνουν εκατομμύρια δικούς τους ανθρώπους στην κρεατομηχανή για να πεθάνουν υπερασπιζόμενοι τα σχέδια της ελίτ. Μόλις ξεκάνουν ό,τι έχει απομείνει από τους Ουκρανούς από αυτήν την κρεατομηχανή, θα τους δεις να στέλνουν Αμερικανούς, Βρετανούς, Γερμανούς και Γάλλους.

Σύμφωνα με το  άρθρο του Smart Cities World  που αναφέρεται παραπάνω, τα τελευταία χρόνια, «Το WEF και η Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια δύναμη GovTech, καθιστώντας την πρώτη χώρα με σύστημα ψηφιακής ταυτότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη τη χώρα και να δώσει το έναυσμα για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη, για την κυκλοφορία βιομετρικής ψηφιακής και της βιομετρικής άδειας οδήγησης».

Η Ουκρανία αναφέρει ότι σύμφωνα με τον στόχο της να κάνει το 100 τοις εκατό των δημόσιων υπηρεσιών διαθέσιμες στο διαδίκτυο, σχεδόν 20 εκατομμύρια Ουκρανοί χρησιμοποιούν ήδη την εφαρμογή Diia, η οποία τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα και κυβερνητικές υπηρεσίες.

[Τον Ιανουάριο του 2023, η USAID έγραψε ότι η Diia που είναι «μια ουκρανική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ουκρανίας – και πρόκειται να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες».]

Ο λόγος για την ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου στο Κίεβο, λέει το άρθρο, θα ήταν «η παροχή μιας πλατφόρμας για την ανάπτυξη κυβερνητικών τεχνολογιών ενώνοντας επιστήμονες, επιχειρήσεις, εταιρείες τεχνολογίας, τον δημόσιο τομέα και τις παγκόσμιες κοινότητες του φόρουμ. Η θεματική του εστίαση θα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κυβέρνησης, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ο εκτεταμένος ψηφιακός γραμματισμός».

Ο Jeremy Jurgens, διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, δήλωσε:

«Επαινούμε το εμπνευσμένο έργο του Υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας καθώς [αυτό] εφαρμόζει μια ισχυρή ατζέντα ψηφιοποίησης κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό δεν αποδεικνύει μόνο την ανθεκτικότητα της κυβέρνησης και των πολιτών της Ουκρανίας, αλλά και την ψηφιακή υποδομή της χώρας. Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στην Ουκρανία αναμφίβολα θα βοηθούσε την Ουκρανία να αναπτύξει νέες συνεργασίες και να ενισχύσει την ατζέντα της GovTech».

Μην κάνετε λάθος: η ατζέντα «GovTech» είναι ίδια με την ατζέντα για τη δημιουργία μιας ολιγαρχίας με υψηλή τεχνολογία σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το σύστημα, εάν είναι επιτυχές, θα σημαίνει ότι τα ανθρώπινα όντα θα μειωθουν μαζικά και όσοι έχουν απομείνει θα μετατραπούν σε πλήρως ελεγχόμενους μετάνθρωπους που θα ζουν υπό το άγρυπνο βλέμμα του ψηφιακού θηρίου που διοικείται από την τεχνητή νοημοσύνη και το WEF που θα συνδέονται με τη Παγκόσμια Κυβέρνηση και τις Μεγάλες Εταιρείες.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.